Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán – (PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ – TS. Lê Thị Hương Lan)

(1 đánh giá của khách hàng)

100.000

Thị trường chứng khoán đã hiện hữu ở Việt Nam gần 20 năm và đã không còn xa lạ đối với sinh viên khối ngành kinh tế. Hiện nay môn học thị trường chứng khoán đã được đưa vào chường trình giảng dạy ở hầu hết các trường đại học thuộc khối kinh tế. Để phục vụ cho cho công tác giảng dạy và giúp sinh viên có tài liệu nghiên cứu, tập thể tác giả bộ môn thị trường chứng khoán, viện ngân hàng tài chính, trường Đại học kinh tế quốc dân đã biên soạn Giáo trình thị trường chứng khoán.
Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán – (PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ – TS. Lê Thị Hương Lan)

100.000

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG