Lợi Thế Cạnh Tranh (Tái Bản 2016)

140.000

Phát triển những khái niệm và khung mẫu phân tích trong hai tác phẩm nêu trên, tác phẩm Lợi Thế Cạnh Tranh của Michael Porter đã thay

Lợi Thế Cạnh Tranh (Tái Bản 2016)

140.000

Danh mục:

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG