Nhật ký Giao dịch Thực chiến của Phù thủy Thị trường Tài chính

(1 đánh giá của khách hàng)

242.000

Quyển sách là một minh chứng rằng nếu sử dụng Phân tích kỹ thuật độc lập, nhà giao dịch hoàn toàn vẫn có thể đạt được lợi nhuận bền vững trên thị trường tài chính.

Nhật ký Giao dịch Thực chiến của Phù thủy Thị trường Tài chính

242.000

Danh mục:

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG