Thẻ Điểm Cân Bằng – Robert S. Kaplan & David P. Norton

95.000

Đây là cuốn sách của hai nhà sáng lập ra Thẻ điểm cân bằng, nó chỉ ra cách thức các nhà quản lý có thẻ sử dụng công cụ mang tính cách mạng này để huy động nhân viên của họ hoàn thành sứ mệnh của công ty

Thẻ Điểm Cân Bằng – Robert S. Kaplan & David P. Norton

95.000

Danh mục:

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG