Thị Trường Tài Chính – Financial Institutions And Markets

(2 đánh giá của khách hàng)

380.000

Quyển sách này mô tả thị trường tài chính và các định chế tài chính phục vụ thị trường đó, cung cấp khái niện cơ bản để có thể được vận dụng để giải thích nguyên do thị trường tồn tại.

Thị Trường Tài Chính – Financial Institutions And Markets

380.000

Danh mục:

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG