Thống Kê Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh – Statistics For Business And Economics

415.000

Chúng tôi xin giới thiệu quyển sách Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh, quyển sách 889 trang này được dịch từ ấn phẩm Statistics For Business And Economics của nhà xuất bản nổi tiếng Cengage Learning.

Thống Kê Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh – Statistics For Business And Economics

415.000

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG