Từ Điển Anh Việt – English VietNamese Dictionary (bản cao cấp)

625.000

Trước mắt bạn là cuốn từ điển Anh-Việt, tập đại thành của Tiếng Anh hiện đại. Cuốn sách do một nhóm các học giả và nhà dịch thuật giàu kinh nghiệm làm 1 cách công phu dựa trên cơ sở của cuốn Oxford Advanced learner’s Dictionary, 1992, là cuốn từ điển mới nhất của nước Anh hiện nay.

Từ Điển Anh Việt – English VietNamese Dictionary (bản cao cấp)

625.000

Danh mục:

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG